Корекційна освіта

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 р. №1034

Про затвердження заходів щодо впровадження  інклюзівного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/nmon_1034_23072013.rar


Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.01.2013 р. №1/9-1

Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзівного навчання.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/lust_19-1.rar


Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 р. №1/9-529

Про організацію психологічного та соціального супроводу в умовах інклюзівного навчання.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/list1_9-529.doc


Індивідуальне навчання учнів з особливими освітніми потребами

Матеріали Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/ind_metodichka_2007.doc


Педчитання з теми "Інклюзивне навчання - рівний доступ до якісної освіти (психологічна служба)

Матеріали методичного кабінету Петровського РВО м.Донецька

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/materiali-3petrovrvo.doc


Алгоритм організації навчання за індивідуальною формою.

Матеріал відділу освіти Великомихайлівської РДА.

Детальніше...  http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/Algorutm.pdf


Наказ Будьоннівського  районного відділу освіти від  26.07.2012  №301

Про організацію індивідуального навчання учнів у 2012-2013 навчальному році.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/n-z_ynd_navch1017.doc


Лист управління освіти Чернівецької міської ради від15.08.2012 р. №01-15/1620

Про організацію індивідуального навчання учнів у 2012-2013 навчальному році. Методичні рекомендації

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/met.rek.ind-navch-chmr2012.doc


Наказ управління освіти Новоселицької РДА Чернівецької області від 03.09.2012 р. №202

Про організацію індивідуальної форми навчання учнів в ЗНЗ Новоселицького району в 2012-2013 навчальному році.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/2012-2013.doc


Наказ відділу освіти Герцаївської районної державної адміністрації від 17.01.2012 №27

Про вивчення стану організації, контролю і керівництва навчально-виховним процесом за індивідуальною формою навчання.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/pro-perevrku-nd-formi-navchannya-l.m.zhitarashu.doc


Наказ управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 17.10.2012 №251

"Про вивчення стану управлінської діяльності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою у загальноосвітніх навчальних закладах Московського району"


Наказ відділу освіти м.Вінниця від 28.02.2012 №115

Про результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного та індивідуального навчання.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/n_a_k_a_z_115_mon_indobuch.doc


Наказ відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації Донецької області від 26.12.2011 №477

Про підсумки організації індивідуальної форми навчання учнями у загальноосвітніх навчальних закладах у І семестрі 2011-2012н.р.

Детальніше...  http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/nakaz_pro_pidsumki_perevirki_individualnoji_formi_.doc


Наказ відділу освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради від 08.06.2011 №234

Про підсумки організації навчання хворих дітей у 2010-2011 н.р.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/nakaz_individualne_navchannja1.doc


Наказ управління освіти Львівської міської ради від 14.04.2010 №162-р

Про результати вивчення стану організації індивідуальної форми навчання та проведення моніторингу якості корекційної освіти дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Львова.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/n-z_ind_162-r.doc


Наказ відділу освіти Ленінського району м.Донецька від 14.06.2012 №372

Про підсумки організації індивідуального навчання учнів ЗНЗ району в 2011-2012 н.р.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/nakaz_372_vid_14.06.2012-pro_pidsumki_ind-navchann.doc


Наказ відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації від 14.12.2011 №531

Про підсумки перевірки організації індивідуальної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/n_a_k_a_z531.doc


Довідка УО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Про стан ведення журналів планування та обліку індивідуального навчання з учнями на дому в ЗНЗ (Соколюк О.І., Галущенко Т.М.)

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/nakaz-2/dov-krem_ind.doc


Зразки звітів вчителя-предметника та класного керівника

Про роботу з учнем(ученицею), який (яка) навчається за індивідуальною формою.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/zvit_indiv.doc


Індивідуальний урок

Поради вчителю. Укладач методист РМК Корсун К.А.

Детальніше... http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/individualnij_urok.doc


Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах.

Матеріали відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації.

Детальніше...  http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/metodichni_individualne.doc


Індивідуальна програма роботи практичного психолога з учнем(ученицею), який навчається за індивідуальною формою.

Матеріали Кременчуцького НМЦ.

Детальніше...  http://krutienko.ucoz.ua/induvidyal/programa_prakt_psikhologa.doc


Як правильно вести журнал навчання з учнем(ученицею), який навчається за індивідуальною формою.

Роз'яснення УО Миколаївської міської ради.

Журнал для обліку навчальних досягнень учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою навчання ведеться відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН від 03.06.2008 №496. Отже оцінювання різних видів діяльності й контролю здійснюється так само, як і в класному журналі. Єдина різниця - записи здійснюються не горизонтально, як у звичайному журналі, а вертикально.

Зразок оформлення сторінки

Якщо вчитель має навантаження з предмету 0,5 год, то:
1. Відповідно до індивідуального навчального плану складається розклад уроків, який в обов'язковому порядку погоджується з батьками. Розклад складається в залежності від індивідуальних можливостей дитини, з урахуванням норм, визначених ДСАНПіНом. Чітко встановлених вимог щодо чергування предметів у розкладі (обов'язково 22 хвилини на тиждень або 45 хвилин 1 раз на два тижні) немає.
2. Один раз на місяць одразу 90 хвилин проводити неможливо, оскільки це протирічить нормам ДСАНПіН. Окрім цього, це занадто велике навантаження на дитину, яка має проблеми із здоров'ям.
3. Чи можна окремий предмет вивчати за традиційною формою навчання, якщо учень(учениця) навчаються індивідуально (за довідкою ЛКК).
Відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту" існують різні форми здобуття повної загальної середньої освіти, серед яких визначено й індивідуальну, групову (заняття в класі). Суміщення форм законодавством не передбачено. Отже, здобуття загальної середньої освіти у певний період часу одночасно за декількома формами неможливо.
4. Як вчиняти у випадку хвороби вчителя або учня.
Організація і проведення індивідуального навчання регламентується Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, де обов'язковою умовою визначено виконання вимог Державних стандартів, отже, відповідно, навчальних програм. Організація занять з учнем регламентується розкладом, який затверджується директором і погоджується з батьками. У випадку хвороби учня або вчителя, так само як і при навчанні в класі, можливі наступні кроки:
- внесення змін у розклад;
- організація заміни;
- ущільнення навчального матеріалу, застосування методів навчання, що передбачають самостійне вивчення окремих тем тощо.
5. Якою мати бути кількість контрольних , лабораторних, практичних робіт тощо

Відповідно до п. 2.8 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах навчання здійснюється за індивідуальними навчальними планами. Індивідуальні навчальні плани складаються на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Освітній рівень учнів, які навчалися за індивідуальною формою, має відповідати вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.
Іншими словами - освітній рівень учнів, які здобували освіту за індивідуальною формою не повинен відрізнятися від освітнього рівня учня, який навчається в класі. Дитина повинна опанувати всі теми, передбачені програмою.
Норми розрахунку кількості годин на кожний предмет, кількості контрольних, лабораторних, практичних робіт у нормативних документах відсутні. Це планується вчителем і відображається в календарно-тематичному плануванні, залежить від кількості годин, відведених на 1 тему, її складності, умінь і навичок, що формуються під час її вивчення.
 

Рубрики для батьків, дітей та молоді

вересень 2018 жовтень 2018 листопад 2018
По Ві Се Че П' Су Не
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Вхід

На даний момент 18 гостей на сайті